Vad får man för 10 kr?

.

Vad motsvarar 10 SEK idag jämfört med olika år?

Räkneexempel med penningvärdet 10 SEK (svenska kronor).
Med hjälp av ett s.k. konsumentprisindex är det möjligt att skatta inflationstakten under olika perioder och jämföra prisnivån ett år med prisnivån ett annat år.

 

1820 jämfört med 2010

10 SEK år 1820 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 804:30 SEK år 2010 mätt med konsumentprisindex.

10 SEK år 2010 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 0:1243 riksdaler riksgälds år 1820 mätt med konsumentprisindex.

 

1850 jämfört med 2010

10 SEK år 1850 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 699:00 SEK år 2010 mätt med konsumentprisindex.

10 SEK år 2010 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 0:1431 riksdaler riksgälds år 1850 mätt med konsumentprisindex.

 

 

1893 jämfört med 2010

10 SEK år 1893 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 600:40 SEK år 2010 mätt med konsumentprisindex.

10 SEK år 2010 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 0:1666 SEK år 1893 mätt med konsumentprisindex.

 

1900 jämfört med 2010

10 SEK år 1900 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 533:90 SEK år 2010 mätt med konsumentprisindex.

10 SEK år 2010 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 0:1873 SEK år 1900 mätt med konsumentprisindex.

 

1920 jämfört med 2010

10 SEK år 1920 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 163:60 SEK år 2010 mätt med konsumentprisindex.

10 SEK år 2010 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 0:6112 SEK år 1920 mätt med konsumentprisindex