Sveriges nationella minoriteter och ursprungsfolk

Det finns några folkgrupper som är nationella minoriteter i Sverige. Det finns ett ursprungsfolk, samerna. De nationella minoriteterna är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).