Sverigefinnar

Sveriges gränser har ändrats många gånger under historiens gång och Finland och Sverige har varit samma land ibland. Det har bott finsktalande människor i det som idag är Sverige i minst 1000 år. En del kom hit som hantverkare och handelsmän, andra för att odla upp mark i skogen, åter andra för att arbeta i gruvor, järnbruk, sågverk och andra industrier.

 

När kungar, som Gustav Vasa på 1500-talet, tyckt att det borde bo fler bönder i skogarna så har de flyttat på folk, ibland med löfte om skattefrihet. Många som bodde i Savolax, som idag ligger i Finland, blev svedjebönder i Sverige på 1500-talet. Då var det en finsk familj som flyttade till Grätnäs som ligger efter vägen till Sollefteå.

 

I Finland har det varit krig oftare än i Sverige.Finland var ockuperat av Ryssland 1713-21. De åren kallas för ”Stora Ofreden” och det var många människor som flydde till Sverige.

 

1808-09 krigade Sverige och Ryssland men kriget utkämpades i den östliga, alltså finska sidan av riket, och många flydde västerut, till det som idag är Sverige för att komma undan kriget.

 

Under andra världskriget var det tre krig i Finland. Först försökte Sovjetunionen inta Finland och vintern 1939-40 utkämpades Finska vinterkriget. Sen krigade tyskarna och finnarna tillsammans för att få ut Sovjet och tillslut kämpade Finland för att få ut tyskarna ur finska Lappland.

 

Många föräldrar skickade sina barn till Sverige för att de skulle vara trygga men det var mycket svårt för barnen som kom ensamma. Syskon fick inte vara tillsammans och det var ingen som förstod finska dit de kom, när kriget var slut hade de glömt hur man pratar finska och det var nästa omöjligt att åka tillbaka till Finland. 70 000 finska barn kom till Sverige utan sina föräldrar.

 

Marks familj är från Österbotten. Sverigefinnarna räknas till en av Sveriges nationella minoriteter.