Samer

Örnsköldsviks kommun är en del av Sverige, men också en del av Sápmi, samernas land. Sápmi är hela norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till det svenska landskapet Dalarna i söder. Samerna är en av världens ursprungsfolk. Till ursprungsfolk räkas grupper som har levt på samma plats, och har en egen kultur och språk.

 

Samerna förknippas med renskötsel. Idag är det bara cirka 10 % av samerna i Sverige som jobbar med renar och historiskt har det inte heller varit något som alla gjorde. Men renarna har varit samernas viktigaste inkomstkälla. Det började med att man följde vildrenens vandring mellan fjäll och kust och övergick sen till att man hade fler och fler tamrenar. Under en period skulle samerna betala sin skatt till staten i renar. Då blev man tvungen att skaffa ännu fler renar för att det skulle gå.

 

Två gånger per år flyttade man hela renhjorden och hela familjen mellan skogarna närmare kusten och fjället. En vandring som kunde vara runt 40 mil. Man flyttar fortfarande renarna mellan fjället och skogen men idag behöver inte hela familjen gå med.

 

 

 

Lappfogde

När samerna i början av 1600-talet började betala sin skatt i form av fisk och renar, istället för viltskinn, fick staten egna renhjordar. De vaktades av särskilda lappfogdar.

 

Sockenlapp

Sockenlappar fick sin försörjning i socknen genom att slakta, kastrera och flå hästar, men också katter och hundar. De var ofta också duktiga på rotslöjd och gjorde bland annat korgar och notrep. När böndernas tabu mot hästslakt bleknade blev många av dem rena hantverkare och sockenlapparna försvann i slutet av 1800-talet.

 

Skogssame

Skogssamen hade en liten renhjord med några lockrenar. Lockrenar var till för att locka till sig vildrenar. Vildren fanns till mitten av 1800-talet. Skogssamens huvudnäring var fisket och jakten. Renarna gick periodvis fria och periodvis samlade man in dem, för att till exempel ta till vara på mjölken.