Romer

Romer hör till en av Sveriges nationella minoriteter. Romerna har haft det svårt i Sverige. De har varit förföljda och diskriminerade och än idag blir romer ofta dåligt behandlade. De första uppgifterna om romer i Sverige är från år 1512. Romerna kom då via Ryssland och Finland. Forskning och traditionella berättelser antyder att de ursprungligen kom från Indien eller Egypten.

 

Det har inte varit lätt att vara rom i Sverige. Inte förrän 1959 fick de laglig rätt till fast bostad och rätt att gå i skolan. Innan fick romerna inte bo mer än tre dagar på samma plats, annars kom dåtidens polis och körde iväg eller fängslade dem. Mellan 1512 och 1959 har den svenska staten aktivt jobbat för att rensa ut romerna från Sverige.