Resande

Resandefolket, som Theresia tillhör, har funnits i Sverige åtminstone 500 år. Då vi letar efter dem i äldre historier kallas de oftast för tattare. De levde i utkanten av samhället och många i bondebefolkningen såg ner på dem. De resande kunde ta på sig jobb som bönderna av olika anledningar inte ville göra, som till exempel kastrera och slakta hästar. En del resande kunde vara kända för sina medicinska kunskaper och fungera som traktens ”kloka gumma”. En vanlig sysselsättning var att resa mellan olika marknader och sälja sina egna och andras varor.

 

Vilka resandefolket är finns det flera teorier om och bland dem själva går åsikterna isär. Som vanligt då det handlar om oss människor så finns det inte bara en sanning. En teori är att det finns ett band mellan resandefolket och romerna. De delar delvis språk och traditioner och det finns släktband mellan grupperna. Andra anser att resandefolket egentligen är människor som av olika anledningar förskjutits från bondesamhället och därför blivit tvingade att ge sig ut på vägarna för att hitta annan försörjning. Att det som håller ihop gruppen egentligen handlar om sättet att leva. Den tredje teorin är att de ursprungligen varit soldater med familjer som tagit tjänst i olika arméer och på så sätt grundat sitt levnadssätt.