Musik från fäboden

Fäbodens musik skapades och improviserades fram av kvinnorna som jobbade där. Musiken var ett arbetsredskap.

 

Det som gör störst intryck på oss idag är lockropen. Då du kular, eller köukar, olika dialekter har olika namn, kan du göra dig hörd på långt håll. Med de höga tonerna kunde de få bortsprungna djur att söka sig hemåt, få rovdjuren att backa undan från boskapen och skicka meddelanden till någon på andra sidan dalen.

 

Kulningen var inte menad till att vara vacker och vän. Den var kraftfull och fri.