Mått volym vikt

Här är förklaringar till volym, mått och vikt och några andra termer.

 

Aln (efter 1609) = 59,38 cm. Före denna tid synes alnen kring Mälaren och i Östergötland varit 56 cm och i Västergötland 64 cm

Ankare = 39,25 liter

Bok = 24 ark skrivpapper. 20 bok = 1 ris

Center = 100 skålpund = 42,5 kg

Decker (däcker) = 10 st. Mått för skinn och hudar

Dussin = 12 st

Famn = 1,78 meter; som vedmått varierande, mellan 3 och 5,65 m³

Fat = 157 liter

Fjärding = våta och insaltade varor. 12 kannor = 31,4 liter, i torra varor 4 kappar = 18,3 liter. I syd- och västsverige fanns skäppefjärding = 7 liter. I Närke och Västmanland = ¼ tunna = 8 kappar = 36,6 liter

Fot = 0,2969 meter = ½ aln. I äldre tider varierande.

Gross = 12 dussin = 144 st

Jungfru = ¼ kvarter = 8,2 cl

Kanna = 2,6 liter; var före 1600-talet ½ dl större

Kast = 4 st. 20 kast = 1 val

Kubikfot = 10 kannor = 26,17 liter

Kvarter = 0,325 liter

Lass = skattepliktig körning av kol, ved, malm e dyl efter fastställt värde

Lispund = 8 ½ kg

Lod = 13,16 g. Under 1600-talet som handelsvikt 13,28 g

Läst = 12-13 tunnor; spannmål = 12 skeppund. om varor som vägs = 12 skeppund; om salt = 12 tunnor (småläst), 16 eller 18 tunnor (storläst). Senare (1500-talet) = 24 tunnor om lös transport

Mark = Ursprungligen 205-210 g men sedermera 425g; avses järn- och kopparvikt är det 340-375 g. Mark silver och guld var alltid 205-210 g. Mark vadmal = 96 alnar

Markpund = lispund om 6,8 kg

Mil = 10689 m. Småländsk mil = 7,5 km; västgötamilen = 13 km (någon gång 20 km). I Dalarna och Finland 5-6 km

Ort = 4,25 g. Som rymdmått detsamma som jungfru

Oxhuvud, rymdmått = 90 kannor, dvs 236 liter, men kan vid import av rödvin vara 225 liter

Pund = lispund

Skeppund = ofta 170 kg. För järn och koppar tillämpades 5 olika viktsystem mellan 136 och 194,5 kg. 1 skeppund = 20 lispund à 20 skålpund

Skålpund = 425 g = 32 lod

Skäppa (1700-1800-talen) = ¼ tunna 36,6 liter (fast mål 41,2 liter). I södra Sverige 27 ½ liter och före 1665 24,8 liter

Spann = ½ tunna = 28 kannor = 73,5 liter

Stavrum = 216 fot³. Mått för ved

Stop = ½ kanna = 4 kvarter = 1,3 liter

Stycke (tyg) = 15 meter (bomull/siden), 30 meter (lärft/ylle)

Styver = 1 öre i silver; efter 1776 = 1/6 skilling

Timmer = 40 stycken, om skinn

Tjog = 20 stycken

Tum = 2,47 cm (verktum) = 2,97 cm (decimaltum)

Tunna = varieande alltefter användning, t. ex för fisk och öl = 125,6 liter; för smör = 16 pund, för spannmål = 142-165 liter

Tunna guld, räknebegrepp = 100 000 daler silvermynt (under 1700-talet fallande värde, då begreppet följde sedelinflationen)

Val = 20 kast à 4 st (sill, strömming mm), 1 kast = 4 st

Åm = 144 liter (vin); kan dock vara 157 liter