Handelsboden

Det här är en handelsbod från 1893.

 

Många handelsbodar var diversehandlare. Det betyder att man sålde lite av varje. Man hade öppet från tidig morgon till sent på kvällen, men det var ofta glest mellan kunderna. Handlarna valde, i första hand, tomterna längs Storgatan. Boningshusen flyttades ofta in från byarna runtomkring och ställdes med fasaden mot gatan. På bottenvåningen mot gatan var handelsboden och på övervåningen bodde handlaren med sitt husfolk. På bakgården fanns bland annat stall, vedbod, dass och lagerlokaler.

 

Eftersom många kunder kom långväga ifrån - i vagn eller i släde - hade handlaren också rum och stallplats till deras förfogande för övernattning på sin bakgård.