Fiskare

Det är 1850-tal och vi befinner oss ute i skärgården.

 

Fisket var oftast en bisyssla, ett av många sätt att få sin inkomst. I skärgården fiskade många, t.ex. bönder från trakten, handelsmän från till exempel Gävle och samer.

 

Lars-Anders tillhör en samiskfamilj som under sommarhalvåret fiskar.