Bönder

Det vanligaste jobbet i Sverige var förr bonde. En bonde är någon som brukar jorden, odlar, och äger djur, till exempel kor. Men i Örnsköldsviks kommun har det aldrig räckt att vara bonde. För att man skulle ha det bra var man tvungen att vara en mångsysslare. Man kunde jaga, fiska, samla in bär och örter i skogen, fälla träd och sälja virket, specialisera sig på något hantverk, syssla med handel och mycket mer. De gårdar som blev rika var de som både lyckades specialisera sig och vara breda i sina kunskaper. Det var bönderna som låg bakom de första industriförsöken i kommunen.