RÁHKIS RÁVESOLBMOT!

Dát čájáhus lea dahkkon stoahkama váras. Veahket mánáid duostat bivttastit, ráhkadit biepmu dollagáttis, vuovdit gáfe gávpeviesus ja earáid maid sii máhttet fuobmát. Stoahkat historjjáin morihahttá min sáhkkiivuođa ja ipmárdusa das ahte buohkat eai eale seammá láhkái, ii dolin iige dál. Ja erenomážit mii beassat suohtastallat ovttas.

Vaikko ii leat go stoagus de lea olles čájáhus vuođđuduvvon historjjálaš duohtavuođas!

Mánát geat ságastit birrasiin leat gopmemánát dahje dego lihkki govat Harry Potteris. Dat lea govva dan birrasis mas sii bohtet. Guldal maid dadjet, sii muitalit sin eallima birra!

 

NOLAVONDA ÁRVIDEAMIT JA HUTKOSAT 

 

Juohke lanjas lea jahkelohku čihkkojuvvon juosat. Árvit jagi ja deaddil dan dulbosii. Dulbosa logut leat Nolavondagillii. Jus deaddilat rievttes jagi oaččut moadde nolavondalaččaid alfabehta bustávain. Jus daid čálát ja fuobmát buot jagiid de lea dus nolavondalaččaid alfabeta ja máhtát árvidit maid sii leat čállán konteinariidda.

 

Lanjas gávdnojit maiddái árvidanbusset (main leat árvádusat), gárvodanbiktasat, dohkká Kim, árakárta,govvačoavdda, suopmanloađa ja eará suohttasat.

 

 

Dearvvuođaiguin

Gopmeintendeanttas