Boandadállu 1920-logus

Dát lea geassegievkkan 1920- jagiin.

 

Vuosttaš máilmmisoađi maŋŋá leai máilbmi rievdan. Maiddái eanandoallu, muhto mielkebuvttadeapmi leai unnit lágán. Mejeridoaibma ii lean ain boahtán johtui ja viesuin eai lean galle gusa. Bohče gieđain ja goarjidedje mielkki árbevirolaš vuogi mielde. Áidna ođas leai separahtor. Separáhtor sirre lávcca mielkkis. Lávccas dahke vuoja. Sirrekeahtes mielkkis ráhkada vuostá ja vuostánjuvdosa.

 

Maria veagas lea separáhtor geassegievkkanis; ássanviesu gealláris.