Båantagaertene 1820

Dát lea giekkan jagis 1820.

Buoremus gáldu čuvgii, earret beaivečuovga, leai dollabáiki gievkkanis. Dálvvi áiggi lea dat dálu liegga latnja, danne dat maiddái leai bargolatnja. Dán dálus leai lina botnin dehálaš gáldu sisbohtui. Jus galggai máhttit oažžut buoret dili fertii máhttit ollu bargguid. Earret dan ahte doallat šibihiid ja gilvit säda sii barge meahcis, guolástedje, bivde ja ráhkadedje erenoamáš duoji man sii vuvde márkaniin.