Vapaa-aika

Nykyisin vapaa-aika on melko keskeinen osa elämäämme. Toiset haluavat itselleen paljon harrastuksia, ja toisille niistä voi jopa muodostua osa omasta identiteetistä, minäkuvasta ja ryhmään kuuluvuudesta. Entisaikaan työn ja vapaa-ajan väliset rajat eivät olleet yhtä selkeitä. Tuolloin päivän aikana oli ehkä tehtävä joukko tehtäviä, jotkut tehtävät täytyi tehdä määrättyinä aikoina, kuten lehmien lypsäminen, toiset tehtävät taas voitiin tehdä milloin tahansa päivän aikana, kuten halkojen hakkuu. Näiden töiden välillä leikittiin, ja joskus myös töissä saatettiin pistää leikiksi.

 

Tunnet ehkä jonkun, joka harrastaa nikkaroimista, ompelemista tai metsästämistä vapaa-ajalla. Ne ovat esimerkkejä entisaikaan välttämättömistä tehtävistä, jotka nykyisin katsotaan enemmänkin vapaa-ajan harrastuksiksi (tietysti on myös ihmisiä, jotka tekevät näitä tehtäviä ammattinaan). Kun ilta tuli ja ulkotyöt oli tehty, istuuduttiin takkatulen ääreen ja korjailtiin työkaluja, paikkailtiin vaatteita tai valmistettiin jotain uutta tulen valossa. Joku saattoi samalla kerto jonkun sadun tai lukea ääneen kappaleen jostakin kirjasta.

 

Sunnuntait olivat vapaapäiviä, lepopäivä tuli pyhittää. Maatilalla oli kuitenkin tehtäviä, jotka täytyi silti tehdä. Eläimistä oli esimerkiksi pidettävä huolta. Pyrittiin kuitenkin pitämään vapaata mahdollisimman paljon. Monet aikuiset halusivat varmasti levätä, kun taas lapset halusivat leikkiä. Sunnuntaisin oli myös käytävä kirkossa.

Leikit

Lapset leikkivät ja käyttävät mielikuvitustaan, nykyään on itsestään selvää ja tärkeää, että lapset saavat leikkiä. Näin ei kuitenkaan ole ollut aina. Ennen aikaan useimmissa kodeissa oli tärkeää, että lapset auttoivat perheen elatuksessa. Lapset joko osallistuivat maatilan päivittäisiin askareisiin tai kävivät töissä jossain muualla. Lapset leikkivät kuitenkin tietysti aina, kun heillä oli siihen tilaisuus.

 

He leikkivät roolileikkejä, loivat mielikuvitusmaailmoja, kuvittelivat olevansa joku toinen, aivan kuten nykyajan lapsetkin. Roolileikeissä oli niin tuolloin kuin nykyäänkin kyse näkemyksistä, elämyksistä, kokemuksista ja kuulluista keskusteluista. Lapsia eivät tuolloin jahdanneet zombit, vaan muuan muassa peikot. Leikissä käytettävät esineet saa helposti mielikuvitusta käyttämällä. Kepin voi kuvitella lukemattoman moneksi esineeksi, jos haluaa. Halosta voi tulla ihana vauvanukke, muutamasta kivestä voi tulla linna sekä entisajan että nykyajan lasten mielikuvituksessa.

Leikkikalut

Lapsilla oli erittäin harvoin niin paljon leikkikaluja ja omia tavaroita kuin nykyajan lapsilla. 1900-luvulla lelujen ja tavaran määrä on kasvanut jatkuvasti. Lelujen ja tavaran määrä on aina määräytynyt perheen varakkuuden mukaan. Varakkaiden perheiden lapsilla on ollut enemmän ja kalliimpia leluja.

 

1800-luvulla ja sitä ennen useimmissa kodeissa lähes kaikki tarvittavat tavarat, myös lelut, valmistettiin itse. Joku aikuinen tai vanhempi sisarus saattoi nikkaroida lelun pienemmille lapsille.

Nils

Nils työskentelee sahalla kuusi päivää viikossa. Hänellä on vapaapäivä sunnuntaisin, jolloin hän tekee sellaista, mistä hän pitää. Talvisin hän luistelee mielellään omatekoisilla luistimillaan. Kesäisin hän käy usein uimassa kavereidensa kanssa.

 

Mark

Mark viettää päivänsä koulussa ja kaupassa. Hän leikkii aina, kun hänellä on siihen tilaisuus, toisten lasten kanssa kadulla.

 

Maria

Marialla on melko paljon vapaa-aikaa. Koska hän on sisaruksista nuorin, hänen ei tarvitse auttaa kovinkaan paljon maatilalla. Mutta hänellä on tietysti joitakin askareita, jotka hänen täytyy tehdä koulunkäynnin ohessa. Maria opettelee myös soittamaan pianoa.

 

Elin

Elin tuli melko äskettäin kehruupiiaksi maatilalle. Tietysti hän leikkii joskus toisten lasten kanssa maatilalla, mutta hän ei vielä ole oikein sopeutunut uuteen elämäänsä. Hänellä on koti-ikävä.

 

Theresia

Theresian päivät ovat aika vaihtelevia, koska perhe muuttaa usein eri paikkakunnille. Joskus hänellä on paljon puuhaa ja joskus hänellä saattaa olla melko vähän tekemistä. Hän on innostava leikkien vetäjä, joka käynnistää suurempia leikkejä, joihin kaikki voivat osallistua.

 

Lars-Anders

Lars-Andersin päivät kuluvat paljon aikuisten auttamisessa mahdollisuuksien mukaan, pysyttelemisessä pois tieltä tarpeen vaatiessa ja leikkimällä aina, kun se välillä on mahdollista.