Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja alkuperäiskansat

Ruotsissa on joitakin kansanryhmiä, jotka ovat Ruotsin kansallisia vähemmistöjä. Täällä on myös yksi alkuperäiskansa, saamelaiset. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, meänkieliset ja saamelaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat saame, jiddiŝ, romani, suomi ja meänkieli.