Kiertolaiset

Kiertolaisia, joihin Theresia kuuluu, on ollut Ruotsissa ainakin 500 vuotta. Ennen vanhaan heistä on useimmiten käytetty nimitystä tattarit. He elivät yhdyskunnan reuna-alueilla ja maaseudun väestöstä monet suhtautuivat heihin halveksivasti. He saattoivat ottaa tehtävikseen töitä, joita maanviljelijät eri syistä eivät halunneet tehdä, kuten esimerkiksi hevosten kuohinta ja teurastus. Jotkut kiertolaiset tulivat tunnetuiksi lääkintätaidoistaan ja toimivat seudun ”parantajaeukkona”. Kiertolaiset tekivät usein matkoja eri markkinoille, joilla he myivät omatekoista ja muiden valmistamaa tavaraa.

 

Kiertolaisten alkuperästä on paljon teorioita ja myös heidän keskuudessaan mielipiteet eroavat toisistaan. Aina, kun kyse on meistä ihmisistä, ei yleensäkään ole olemassa mitään yhtä ainutta ehdotonta totuutta. Yhden teorian mukaan kiertolaisten ja romanien välillä on yhteys. Heillä on osittain sama kieli ja samat perinteet ja ryhmien välillä on sukulaissiteitä. Toisen teorian mukaan kiertolaiset polveutuvat ihmisistä, joita talonpoikasyhteisö eri syistä on syrjinyt, jolloin he ovat joutuneet omaksumaan kiertävän elämäntavan elannon hankkimiseksi muulla tavalla. Elämäntapa on oikeastaan se tekijä, joka pitää ryhmää koossa. Kolmannen teorian mukaan kiertolaisten alkuperäiset sukujuuret ovat Eurooppaan saapuneissa perheellisissä sotilaissa, joita palveli eri valtakuntien armeijoissa, ja että he tuolloin ovat omaksuneet elämäntapansa.